Tækifærin í sameinuðu sveitarfélagi - Opportunities in a united municipality

Um þó nokku1_Hildur_600x800.jpgrn tíma hefur verið unnið að stofnun Háskólaseturs á Austurlandi en skortur á valkostum í háskólanámi hefur háð framgangi og vexti fjórðungsins um árabil. Menntastig íbúa á Austurlandi er lægra en annars staðar á landinu sem hefur haft margvíslegar afleiðingar. Tekjur Austfirðinga hafa staðið í stað síðastliðinn áratug á meðan heildartekjur hafa aukist annarsstaðar á landinu. Munur á launum kvenna og karla er hvað mestur á Austurlandi sem er birtingarmynd þess að staða kvenna er ekki nægilega sterk. Fjölbreytni skortir þegar kemur að atvinnutækifærum ungs fólks sem hefur hug á að setjast að eftir háskólanám. Samfélögin á Austurlandi hafa flest hver horft fram á fólksfækkun þar sem kvarnast hefur mest úr aldurshópnum milli 20 og 40 ára. Börnum hefur fækkað í leikskólum og grunnskólum á minnstu stöðunum og sums staðar hafa árgangar helmingast.

En hvað veldur?

Þetta er öfug þróun þegar hugsað er til þess að hvergi er betra að ala upp börn en í þorpunum út á landi. Frelsið og stuttu vegalengdirnar skapa lífsgæði sem borgarbúar geta aðeins látið sig dreyma um. Hér er andrými til að njóta lífsins og því virðist sólarhringurinn lengri.

Þegar við rýnum í ástæður þess að sífellt fleiri velja að sejast að í höfuðborginni eða erlendis blasir við skortur á innviðum. Hallað hefur verulega á landsbyggðina í byggðastefnu síðustu áratuga sem hefur lagt áherslu á sterka höfuðborg með góðum innviðum. Á sama tíma hefur sveitarstjórnarfólk eytt ómældum tíma í að berjast fyrir sjálfsagðri grunnþjónustu svo sem heilbrigðiskerfi, samgöngum og aðgengi að háskólanámi.

Hvað getum við gert?
Ríkisstjórnin hefur boðað sameiningu sveitarfélaga í þeirri viðleitni að styrkja þau og sveitarstjórnarstigið sem hefur verið veikt um langt árabil. Í sameinuðu sveitarfélagi Borgarfjarðar, Fljótsdalshéraðs, Djúpavogs og Seyðisfjarðar eru sannarlega mörg tækifæri til að sækja fram.
Eitt þessara tækifæra og stórt framfaramál fjórðungsins er að koma á háskólanámi þar sem íbúar á Austurlandi geta stundað staðbundið nám. Í slíku háskólaumhverfi þrífast rannsóknir og nýsköpun sem styðja við aukna fjölbreytni og verðmætasköpun í atvinnulífi.
Því við vitum jú öll að menntun er grundvöllur nýsköpunar og nýsköpun er grundvöllur fjölbreytts atvinnulífs framtíðarinnar.

Opportunities in a united municipality

For quite a while now the founding of a university centre in East-Iceland in progress, but the lack of options in university education has hampered the growth and success of East-Iceland for years. The level of education here is lower than the rest of the country with several consequences. Average income for the area has stayed the same for the last ten years while it has increased elsewhere. The gender pay gap is bigger on the east coast, and that reflects the fact that women are not as equal as we would like. Job variety is a limiting factor for young people that is interested in settling here after university education. Most communities in East-Iceland have experienced decrease in population mostly in the twenty to forty-year age group. Fewer children attend the kindergartens and schools, with some classes 50% smaller.
But what is to blame?

This is a backwards trend if we think how the best place to raise children are the towns and villages outside of the city. The freedom and short distances create a quality of life that city dwellers can only dream of. Here is the chance to enjoy life and the days seem that extra bit longer.
When we look at the reasons for more and more people settling in the big city or abroad the lack of infrastructure leaps out. The rural areas have been overlooked for the last few decades with the importance in regional policy being a strong capital with good infrastructure. At the same time local governments must spent unlimited time fighting for basic services such as health care, transport facilities and access to universities.
What can we do?

The government has been advocating united municipalities to make those stronger and the local governments have been weakening for a long while now. In a unified municipality of Borgarfjörður, Fljótsdalshérað, Djúpivogur and Seyðisfjörður the are many opportunities for progress.
One of those opportunities and a big chance for progress is establishing university education where the people of East-Iceland can study in their own region. In such university environment is the basis for research and innovation that in return increase the diversity and value of the local industries.
Because we all know that education is the foundation of innovation and innovation is key to the diverse job market of the future.

Hildur Þórisdóttir er forseti bæjarstjórnar á Seyðisfirði og skipar 1. sæti Austurlistans í nýju sameinuðu sveitarfélagi Borgarfjarðar, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar.


Austurlistinn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.